Lär dig allt om tacksamheten

Vad är tacksamhet och varför är det viktigt?
Tacksamheten är för mig en absolut grund – du bygger hela ditt liv runt det. Genom tacksamheten får du mer.  Det är ett komplext sätt att se livet och du måste se helheten, tacksamheten är en del av en helhet.

Brist och tillgång

Sluta kämpa! Och få mer! När du börjar med tacksamheten vänder du från ett bristtänkande till ett tillgångstänkande  och det är hela nyckeln. Läste du HELA nyckeln. Det är hela nyckeln men det det sagt säger jag inte att det är lätt. Hur djupt rotade är dina sanningar? Hur djupt rotad är det att se negativa saker inne i dig?

Lyssna noga nu! Bara den som har och är nöjd och tacksam med det hon har kommer att få mer.   Varför? Det kan kännas orättvis och taskigt att få mer och mer, när andra är fattiga. Jo, ur ett energimässigt perspektiv är du en magnet som drar till dig mer av det du vibrerar. Om du vibrerar brist kommer du alltid att få mer brister, alltså brist på pengar, tid och ork / lust.  Du måste mena tacksamheten med hela dig. Den måste kännas. Du måste tro på det. Det måste komma inifrån – och förändringen kommer att ske snabbt när du sätter ord på vad du kan, gör och har och på så sätt ökar tilliten till dig själv.

Ett sätt att göra det är via övningen här nedan.  Tänk på att det  som är viktigt är att du gör det varje dag. Repeterar och tragglar för att bygga en bas.  Grejen är att alla har samma möjligheter att lära sig och att det inte är farligt, eller orättvist.

Du måste ge tacksamheten samma värde som din anställning om du har en, annars ge du allt. Ditt fulla medvetande, din närvaro. Dig till 100%

Det är inget synd om dig!
Många gånger har jag tänkt att om det är synd om mig kommer andra att ynka sig och tycka synd om mig, andra kommer förbarma sig över mig och att jag därmed kommer få det bättre.  Man hjälper ju det fattiga de som det är synd om. Ja eller hur. Men glöm den tanken ur ett energimässigt perspektiv. Det är helt tvärtom. HELT TVÄRTOM. Om du vill ta del av mer om du vill lära dig ditt sanna jag så är det så här det gäller. Du måste ha för att få mer. Var stolt över det du har. Skäms inte!

Ökad tillit till dig själv genom en enkel övning

Varje dag ska du sätta ord på vad du har och något bra som har hänt!
Fördelen med att denna är inte bara ökad tillit, ökad självkärlek, öppnar upp för mer,  höjer din frekvens, lär känna dig själv och vem du är. Bland annat.
GÖR SÅ HÄR:
Varje dag ska du sätta dig ner och sätta ord på saker som du har, t ex tak över huvudet, ett wifi, en penna, en telefon. osv……
Sedan ska du skriva upp minst 5 saker som var bra som hänt under dagen.  “När jag kom och skulle panta så fungerade maskinen!”  Affären hade allt jag behövde!  Jag har varma vinterskor!”
Det gör inget om du blandar vad som har hänt och vad du har så längde det är positiva saker.
Övningen är enkel i sig och gör det inte kompilerad utan blanda hur du vill bara och så länge du håller dig till positiva saker.  Ägna tid och gör det med känsla. Minst 10 minuter.

Det du vibrerar

Du är en energiklump, en massa som drar till sig allt.  Se det så. Du vibrerar det du tror du vill och det du är värd. Genom tacksamheten ökar du det du är värd och kommer därmed få mer. Det är ingen quickfix utan ett ständigt arbete om du alltid kommer att vilja göra eftersom det på det sättet för in mer magi i ditt liv.

Hur kan jag tjäna pengar utan att jobba

Steg 1 – tacksamhet

Värde i tid och pengar och engemang

Min tyngsta ståndpunkt är att du alltid är du och att du alltid vill vara du, du vill ge det bästa till din kropp, du gör alltid det bästa utifrån det du kan. Det finns ett värde i tiden, som inte ska slösas bort, kanske för att man är “uttråkad” “man jobbar redan”. Tiden är begränsad och värdefull, du är värdefull. Genom att bemästra tacksamheten blir det ett sätt att verkligen förstå detta.
Det är så många som anser att de är safea eftersom de jobbar redan och kan därmed missköta personen som är sig själv.  Lär dig värdet i tiden och inte bara i pengar

Om du är uttåkad? 
Om du är i tacksamhet lever du oftare i förväntan och längtan och det tillsammans hjälper dig att attrahera och vibrera det du vill.  Det är en rolig övning om du skulle vara uttråkad. Men kom ihåg att allt hör i hop och vi måste se hur helheten påverkar oss.

Det finns inga begränsningar

Det finns inga begränsningar på vad du kan göra i livet – det måste vara din grundinsikt, grundförståelse. Det måste du utgå ifrån. Alltså på riktigt, du måste bli fri.

Om man inte jobbar eller studerar – vad gör man då? Egen meningsfullhet

Det har inget med dig att göra ( passiv väntan på ett Coronavaccin)

Skilllnaden på att vara nöjd och vara nöjd  kommer att förändra ditt liv

 

Men jag sa ju “tack för maten” räcker inte det? 

Tacksamheten förändrar liv, om ditt “tack för maten” försätter dig i den frekvensen och ger dig mer av allt ( utan bekostnad av andra)  så visst. Men oftast räcker det inte. Det här är större. Mycket större. Att ägna sig åt tacksamhet utan känsla är som att dammsuga utan sladd.

Share This:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *