Stora livshandboken kap 6 – Hinder

Nu är det dags för kapitel 6, här beskriver jag hinder, medvetna och omedvetna. Kapitel 3, 6 och 10 hör lite ihop.  Dessa kapitel är viktiga och hör ihop.
Kapitel 3 handlar om Dig, älska dig själv och all föränding kommer inifrån
Kapitel 6 handlar om hinder, vad som hindrar dig
Kaptitel 10 handar om att Bli ren ( från t ex ogynnsamma präglingar, hinder och annat som stör din framfart)

I kapitel 6 får du verktygen för att skriva över din programvara, du har möjligheten att bli en ny nu och skapa ny programvara på bara 21 dagar. Du kan på endast 21 dagar bli den du vill vara genom att höra och göra det som gynnar dig. Lär dig säga bara saker till dig själv. Lär dig växa.

Cirka 46 sidor och avsnittet om Barn är nära 20 sidor

Du lär dig

 • Det enda som hindrar dig är dig själv, dina tankar och dina handlingar. För hinder som ligger på vägen är lätta att flytta på, de som finns i ditt tanke mönster måste vi för alltid ändra på.
 • Vad är du van vid att göra  och höra? Vad har du fått med dig i din ryggsäck, ditt undermedvetna? Dina ogynnsamma präglingar hindrar dig från att få det du vill. De begränsar dig.
 • Vad ogynnsamma präglingar är och hur det påverkar dig, oftast negativt.
 • Du förändrar, för alltid tron på vad som är möjligt för dig att få, göra och ha i livet.
 • Varför du aldrig mer ska säga “Ja, men……”
 • Vad begränsningar i din tro och tanke är, hur det påverkar dig och hur du kan agera medvetet
 • Om Jante och Svante lagen
 • om din Story
 • Hur du skriver över dina ogynnsamma präglingar genom Change your story
 • Hur man skapar bra vuxna av dagens barn ( cirka 20 sidor)
 • Att lära känna dig själv – hur fungerar du?
 • Om själen och egot – varför är det viktigt att sätta själen främst
 • Att bli fri dina hinder genom bli medveten, bli arg och agera.

Stycken i kapitel 6

The Key
Förstå dina värderingar och präglingar och får nyckeln
– vagnspår eller djupa brunnar?  Slösa inte bort en enda dag i brunnen, nu vet du hur du gör!
Bevis?


19 SNABBA övningar
5 Frågor och svar, påståenden
4 övningar inklusive “Önskat, behov och resurser ” ( en övning där du enkelt får kontakt med din intuition och förstår vad just du behöver göra för att få det resultat du vill ha och förtjänat) Mall finns i Appendix.

Share This:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *