Frågor och svar

Vad är det här?

Det här är ett nytt sätt att se livet, ditt värdefulla och unika liv. Ett nytt sätt att se vem du är.

Jag lär ut ett sätt att se livet där du är viktigast i ditt liv, ett helt nytt sätt att se livet, främmande för några skrämmande för andra – men helt fantastiskt spännande för alla.

En bok i 10 ( +1)  kapitel där du lär dig hitta din passion, du kommer förstå vad som är rätt för dig att göra. Du lär dig även mer om livet, om energier, varför det är bra att vara annorlunda, och varför du bör bli förbannad på din livssituation.
Dina förutsättningar spelar ingen roll. Alla börjar från början.
Boken innehåller en liten lektion och sedan övningar. Snabba övningar  –  som du lätt kan använda dig av i din vardag och långsamma övningar som kräver mer eftertanke och engagemang.

Boken är komplett så att säga. Du ska bli rik på att vara den du är.
Med det sagt så ska du vet att jag inte förespråkar eller rekommenderar en anställning som bärande grund i livet.  ( Vi kommer till jobbet lite senare, men förstå redan nu att du är kan vara rena rama motsatsen till till jobb)

Är det en kurs eller en bok?

Det är en livslärobok. En utbildning i form av en bok som är en kurs, en utbildning där du lär dig.  Se det som en handbok, en bibel, ett uppslagsverk, en inspirationskälla.  Stora Livshandboken, SLH är komplett .

Det är både och. Jag skriver på Stora Livshandboken (SLH) dvs en bok. En “tegelsten” – ur boken föds kurser, flera där alla bygger på att vi har en livsuppgift, en mening. Det är grundbulten. Jag började skriva boken 2014 någonting på allvar.
Du får kunskap, lärdomar, insikter, ett nytt sätt att se livet om om den kunskapen kommer från en bok eller en kurs spelar ingen roll.  ( Du kan hålla på med trams och ursäkter och hitta fel, eller så kan du förändra ditt liv, valet är ditt)

Nu har jag lyft ut information och gjort till kurser på bloggen.
Själva boken finns inte ännu i handeln, men för att påskynda processer med mera går det snabbare att göra kurser ur samma information.
Det jag skriver på är en livslärobok och bloggen är en förlängning av den.

Nu finns möjlighet att gå kursen / boken!  Läs mer här

Där förstår du vad du egentligen vill och vem du är och ska verka som i livet. alltså meningen med ditt liv. Vi går från att veta till att göra – du får modet att göra vad som faktiskt krävs. Vi pratar pengar och du kan faktiskt bli rik på att vara den du är. Det är ofta bristen på pengar som hindrar oss att tänka, förstå och vara den vi är.

Du säger att du vet vad meningen med livet är? Ja det stämmer och det lär jag ut i SLH

Men jag avslöjar redan nu vad det är – “Meningen med livet är att vara den man är och göra det man vet” bland annat Här kan du läsa mer om vad meningen med livet är ( Mitt syfte)

Men, jag kan aldrig säga exakt vad som är ditt syfte – det är upp till dig att utforska. Att lära sig, att förstå, att inse. Jag ger dig verktygen, men du måste göra hela jobbet själv. Hela den fantastiska och spännande resan måste du göra själv.  Du vågar, kan och framför allt vill.

Att förstå och inse meningen “meningen med livet är att vara den man är och göra det man vet” är större och tyngre än man först kan ana. Ofta är vi inte den vi är eftersom vi är drillade i Egots väg med Brules som grundvärdering ( lär dig mer om vad det är lite längre ner) och här i det här sammanhanget betyder Brules att jobba är att knuffa undan den man egentligen är (tillförmån för en anställning där du byter din tid mot pengar)

Du är alltså inte dig själv när du arbetar. Många vinner på att byta “grundförståelse” i livet och värdesätta sig själv, den man är och det man egentligen vill innan en anställning.  Inte bara många vinner, utan ALLA vinner. Den du ÄR finns bakom allt det vi lägger på ofta för att skydda oss själva. När du lyfter fram den du är, vilket jag lär ut i SLH.

“Är det inte barnsligt, oansvarigt och naivt att inte arbeta”  Bara gå runt om ha kul hela dagarna?

På vilket sätt undrar jag? Min grundidé är att det jag gör om dagarna hjälper mig och andra. Det du gör när du gör det du egentligen vill.
Genom att jag är den jag är och gör det jag vet att jag ska göra, sprids det som ringar på vattnet och blir ett win-win energisystem där ALLA vinner.

Men, jag förstår hur du tänker och du måste verkligen jobba med att få bort alla dina ogynnsamma tankar, känslor och ideér som finns i dig. Det är viktigt att du släpper taget om det som inte gynnar dig. Det här håller dig kvar, och du kommer vandra i cirklar hela ditt liv. It´s all in your mind.

Det är meningen att du ska gå runt och ha kul om dagarna ( Alltså t ex sluta kämpa) och om det bara vore “så lätt”  – det finns några svårigheter med detta och det handlar om att få hela din människa att vara i linje, att mena samma sak. Att tanke och tal menar samma sak och att det inte finns några undermedvetna hinder som hindrar dig och att följa Själens väg blir lika självklart som att andas.

Jag känner av orättvisa, svartsjuka och avundsjuka dessutom – jag har ett helt stycke som jag kallar “Livet är orättvist är en egoistisk tanke”. I min värld är det viktigaste du gör alltså det du gör NÄR DU INTE JOBBAR.

Att lära sig SLH och Själens väg leder till Världsfred i slutändan är inte det något eftersträvansvärt, det ni, som säger att jag är egoistiskt.

“Du har ingen verklighetsuppfattning, / Du har en konstig verklighetsuppfattning”

Detta är bland det vanligaste påståendet jag får. Att jag inte skulle ha någon verklighetsuppfattning. Min verklighet är större och vidare och “flerdiemensionelll” Jag välkomnar alla till min verklighet, för mig självklart den bästa verkligheten. Varför ska jag kämpa emot mig själv, varför ska jag gå emot mig själv? Vore inte det najs att förstå och kunna slippa? Vore det inte najs att ha lite flyt för enågång skull? Vore det inte najs att slippa jobba 5 dagar och vara ledig 2, vore det inte trevligt att sluta slösa bort ditt liv på något som du iallafall hatar. Varför står folk ut? Varför envisas folk med att stå ut i en värklighet?  Jag stavar värkligheten med ä ofta eftersom det är så många lider, som kämpar och som inte vet bättre.
Det handlar åter igenom om Brules, It´s all in your mind och vad du är van med. Vad är du präglad med? Vad innebär verkligheten för dig? Varför nöja dig med bra när du kan ha det ännu bättre?

Jag anser att det är otroligt tråkigt, tröttsamt och smärtsamt när jag hör hur alla andra hatar sina jobb, hur det hemskt det är att behöva gå upp och masa sig dit,  hur söndagsångesten smittas och sprids både  till barn och till fredagseftermiddagen.  Vad är detta för liv?
Vad är det för verklighet? Vad ger det dig? Varför skulle det vara något efterstävansvärt? Hallå vakna? Det handlar om ditt liv!  Nu snackar vi verkligheten eller hur?  Detta är tillgängligt för dig också.

Den egna fria viljan

Jag tycker att den “egna fria vilja” som begrepp är intressant eftersom den är styrd av vad som är möjligt för dig. Du styrs medvetet och undermedvetet in på saker som är möjliga för dig. Den egna fria vilja är kraftigt begränsad om du inte aktivt ändrar ditt undermedvetna ( och det gör vi i SLH) . Min grundtanke är att det inte finns några begränsningar, ALLS, allt är möjligt och att du är värd det allra bästa alltid. ( dvs du ska vara nöjd men inte har nöjt dig)

Varför är det något för mig?

Det kan ju även självklart vara så att du inte förstår, fattar eller inser att det är något för dig, än.  Men alla människor har ett syfte och en mening med sitt liv och ju längre du väntar desto mer tid går det från ditt värdefulla liv.  Dessutom kan man tvivla och tveka även om man är invan och har lärt sig detta i 10 år.  Så är det.
Om du är minsta lilla trött på ekorrhjulet, att placeras i fack, aldrig känna sig fri, du söker något annat, men vet inte vad är det här kursen för dig.
Här beskriver jag också varför vissa personer har tur, varför går det så lätt för endel medan andra känner sig otursförföljda.
Alla människor förtjänar att leva ett rikt liv. Alla är värda att leva ett rikt liv, tror du inte på det får du ändra dina tankar och din förståelse om dig själv.  För det du har lärt dig är lögn.

Vad är Egots väg, SJälens väg och Brules?
Hela SLH bygger på Egots väg, Själens väg och Brules det är det jag baserar hela min bok på.
Det är ingen “fysisk väg” det handlar om utan ett rättssnöre, hur vi rättar oss i livet. Generaliserat såklart annars blir det svårt att ens få ner något på papper.

Jag tar upp det här, eftersom det är viktigt att veta vad man gör “fel” för att kunna göra en förändring.  Ofta anses detta, som i Egots väg, vara den självklara, det rätta och hur kan det vara fel?

Egots väg – Kroppsliga vad du vill. En “enkel” väg där vi gör det som förväntas av oss i samhället.  Lever på ytan och kommer aldrig ner på djupet. Vi måste besegra vårt ego ( dvs ofta en rädsla till förändring som via trygghet, tillit och kärlek som lärs ut via Själens väg)

Själens väg – Det du egentligen vill. Vägen / Livsåskningsvägen som leder till meningen med ditt liv, vad som är din livsuppgift. Det fina med själens väg är att det påverkar alla som du omges med, som du lever med och som du behöver vara med. Dina barn och din partner kommer också få det bättre om du  följer själens väg. Ofta tror man att det blir den för stor uppoffring och att man kommer gå miste om så mycket – då glömmer man att alla om omges omkring dig även får det bättre.

Brules  – Bullshit rules = alltså regler, normer i samhället som “alla går på” och alla gör. En typisk Brules är ta en utbildning som leder till anställning. Vi studerar för att bli något ( och knuffa undan den vi egentligen är)

Finns det någon grundide som du bygger hela SLH på? Förutom Egots väg, Själens väg och Brules? 

Ja, det finns några – men jag anser bestämt att

ITS ALL IN YOUR MIND.

Det som du tror och tänker, agerar och gör är inte sant. Oftast handlar det om Brules och agerande efter Egots väg.
Tanke + känsla = handling. Om du förstår vilka tankar som styr och kontrollerar dig kan du förstå mycket i ditt liv och få den förändring som du så väl förtjänar. ( Detta är ofta inget vi vet om, utan som sker helt och hållet automatiskt och kan absolut kräva träning, kunskap och ett högre medvetande. Med kunskapen som du får av SLH kommer också en tillit och trygghet)

  1. DU ÄR VIKTIGAST I DITT LIV  ( Ta hand om dig och inte ditt jobb, utan dåligt samvete, skuld, skam med mera)  “Jag är viktigast i mitt liv är ett winwin energisystem och ingen egoistisk handling”  Men lär dig skillnaden på egoist beteende och egoistiskt men osjälviskt beteende, det kan vara mycket att lära sig inifrån – alltså det jag gör eftersom jag är viktigast i mitt liv har andra också nytta av på något sätt. Detta är oerhört viktigt att du förstår skillnaden. En egoistisk attityd kan sitta oerhört hårt fast.
  2. ÄLSKA DIG SJÄLV OCH DÅ GÖR MAN ALLTID SITT BÄSTA ( Det är avgörande för ditt välbefinnande att älska sig själv, då bryr man sig och är villig att alltid göra sitt bästa. Det är inte förnämt eller fint att älska sig själv – utan din bärande grund. )
  3. HEMLIGHETEN?  Du måste lära dig blir nöjd för att kunna få mer! Många är så rädda över att behöva gå miste, förlora, eller bli av med något att de aldrig blir nöjda med det hon har. Att ständigt leva i brist, brist på tid, brist på pengar, på ägodelar medmera. Tar man bort saker ur livet upplevs det som att det saknas något, eller hur?Det här kan man antingen sätta ord på som “Jag har inga pengar” eller så är det ett beteende ett undermedvetet agerande ifrån dig själv som gör att du alltid jagar något nytt. “Att aldrig blir nöjd” Ofta är det ett undermedvetet beteende, och som speglas i handeln, eftersom t ex IKEA och Granit storsatsar på förvaring.  Du kan absolut städa och rensa, men för att inte “vandra i cirklar” och göra om allting om ett halvår igen är det bra att vi tar tag i det egenliga problemet och därmed lära sig blir nöjd.Den som som blir vegetarian och bara tar bort köttet ur tallriken kommer uppleva att det saknas något.  Jag vill ta tag i “problemet” innan det ens har blivit ett problem. Jag tänker större, och “det finns inte ens någon låda att tänka utanför”. Jag bygger en vegetarisk buffe istället för att bara ta bort köttet.  Om att se livet i kött, sås och potatis.

“Jag har ett OK-liv,hus, trevlig partner, ett heltidsjobb, bil, fem veckorssemester… Låt någon som har det sämre ta min plats”
Vill du inte ha ett liv som är helt jävla underbart? Vill du inte njuta av varje sekund. Du är värd att ha ett underbart liv. Självklart är även du värt att ha det bästa ämnat för dig!

Det bästa är att det finns rikedom så att det räcker till alla. Alla har lika möjligheter.

Det farligaste vi kan göra i livet är att nöja oss med OK.  Det stannar upp alla energier som flödar och vill ge dig mer. Nöjd dig aldrig med OK. Du är värd det allra bästa, alltid.

“Jag har inget val”
Det är lätt att tro sig vara fast i en verklighet och upprepa mantrat “Jag har inget val jag måste….” Tillslut blir det en självuppfyllande profetia och du konstaterar “vad var det jag sa?”
Är det lättare att börja skapa ett nytt liv om man är nere i skiten, inom dig mullrar och bullrar det arga ( som du lär dig leva med med hjälp av olika plåster och ursäkter) som egentligen är en perfekt “startfart”?
Eller är det lättare att börja från ett tillsynes OK-liv?
Var du än är i livet just nu så är det perfekt!
Det kommer att vara jobbigt, ja det är det. Det perfekta tiden är just nu. Så börja med att säga till dig att du har ett val att skapa ett liv som du älskar att leva, ta ingen mer skit. Svälj ingen mer skit utan använd det arga som en startfart framåt. Bensinen till din motor för man har alltid ett val. Alltid.

Vad är din åsikt om utbildning? Och arbete?
Vi utbildas för att BLI något, för att bli anställningsbara. Vi blir lärare, målare, syokonsulter, IT-strateg, eller murare, läkare, inköpare. Ett yrke.
Jag menar att det vi ÄR ska komma fram och då behöver man LÄRA sig bli att bli den man egentligen är, bakom det man utbildat sig för att bli. Bakom masken.
En utbildning leder till ett jobb, en anställning. Jag tror att det är vanligt att gömma sig själv bakom ett jobb, man är inte sig själv på ett jobb. Utan förväntningar av andra.  Du gör ju som någon annan vill på jobbet. Företag har mål som är satta som alla jobbar emot.
Många gånger är utbildning och jobb bara ursäkter eller skydd mot dig själv.

Om du vill utvecklas och bli den du egentligen är är det bara slöseri med tid med både studier och arbete.

Livet och jobbet är två helt olika saker. Låter du ditt jobb-jag ta mest plats eller ditt jag-jag i livet?

Om arbete:

  • Vi är ofta “osanna mot oss själva” när vi arbetar. Vi gör saker som förväntas av oss, vi utför handlingar om leder till någon annan människas dröm, mål eller visioner.
  • “Leva under påverkan” I USA är det straffbart att köra diu ( under påverkan av narkotika) för du är påverkad av något, inte helt skärpt, inte helt närvarande. På liknande sätt är vi påverkade när vi arbetar. Du lever underpåverkan, för du ska ju sälja en vara eller tjänst ( åt någon annan)
    I Sverige är det helt OK att leva under påverkan, det till och med uppmuntras. Du lever underpåverkan att göra ett bra jobb, för det är vi skolade till.
  • Att jobba är att “köpa tid med tillfälliga lösningar” – Om inte ditt arbete, eller din anställning går hand i hand med den du är så köper du bara en månads betänketid till. “Skönt, du slapp fundera över vem du är, och vad du ska göra livet den här månaden också”.

 

Om jag inte ska jobba eller studera vad ska jag göra då?

Till att börja med kan vi börja lära  oss vara den vi ÄR. Och inte skämmas det minsta över det. Det finns så många förutfattade meningar ( its all in your mind!) om vem eller till och med vad som inte arbetar, studerar eller gör annan samhällsnytta.

Lästips: Om man inte jobbar eller studerar vad gör man då? 

“Jag mår bra av att jobba”

Det här är något större än att jobba – det här handlar om dig. Du har ju utbildat dig för att bli något som du inte är.  Om livet är ett meningsfullt tidsfördriv? Du är verkligen generös med ditt liv. Det är ju bara ett jobb.  Det är lätt att fastna och gå all in på arbetsuppgifter och tappa den riktiga verkligheten. Verkligheten som är du.
Det är ett heltidsjobb att vara sig själv.
För mig finns det två “jobba”

1) Byta tid mot pengar, alltså en anställning. ( du får något att göra om dagarna och får lön, du vet vad du ska göra, någon säger åt dig vad du ska göra och du göra det)

2) Det viktiga jobbet, din personliga utveckling, att jobba med att höja sin frekvens, att studera / lära sig om sig själv, att bearbeta sitt undermedvetna att förändring blir accepterad och förankrad i hela dig. Att lära sig mer, att utvecklas för att vara den man är. ( Tänk att du byter ut något att göra om dagarna till egen meningsfullhet och lönen mot inkomst)

Dessa två kan ju givetvis kombineras.

Var är skillnaden på den kurs i personlig utveckling och andra, jag har bokhyllan fyll av själv-hjälps-böcker?
En stor skillnad är att kursen är fylld av övningar och att du vill göra övningarna. Jag ger dig inspiration och kraften till den “startfart” du behöver för att verkligen göra den förändring du förtjänar. Du är kraften, du måste hitta kraften och bara sätta fart. Att göra något är nyckeln och att se / ta vara på tillfällena när de dyker upp i ditt liv.

En annan stor skillnad är att jag tidigt tar upp pengar, jag vet att många gärna vill göra en livstilsförändring men anser att det inte har råd. De måste få in pengar, den som tar bort jobbet helt eller delvis blir av med pengar och får svårare och svårare att försörja sig och sin familj.  SLH beskriver hur du gör grundligt.

Jag är dessutom “allergisk” mot forskning och resultat, om det nu skulle vara en Harwardstudie eller en rapport från Oxfortuniversitetet. Det är bara Bull i mina ögon.
Jag har själv “en miljon böcker” om personligutveckling men ingen talar om HUR GÖR JAG för att få det som presentras i studierna eller rapporterna.

Vill du ha mer frihet och energi – då är detta något för dig. Vill du lära dig andra, smarta sätt att tjäna pengar – då är detta kursen för dig.

När ska du göra övningarna?

Om man vill något tillräckligt väl finns det alltid tid. Vissa övningar kräver mer engagemang än andra. Men jag rekommenderar att du gör övningarna i samband med kapitlet du just läst. Det viktigast är faktiskt att du ger dig själv den tiden. Om du inte gör det kommer det inte funka. Och du kommer stå kvar där du står. Det är upp till dig.
Men faktiskt, jag vill inte att du gör övningarna, jag vill att du GÖR övningarna, eller snarare “lever med dess innebörd” – om du bara tänker göra övningarna eller uppgifterna för att jag säger det är du inte “commitad” du vill inte tillräckligt väl.  ( jag vill ha med mig människor som menar allvar, som gör uppgifterna även om det regnar, även om chefen är från helvetet eller om din hund är kräkssjuk)

När du ger tid åt det du vill ha, kommer du får mer av det du vill ha.

Ont om tid?
Det du ger din tid, ditt engagemang och dina pengar får du mer av. Den som kämpar i en anställningsverklighet upplever att tiden ofta är en bristvara. Det är det du kommer få mer av. Mer brist på tid. Så är det. Du får helt enkelt skapa tidsluckor. Skapa tiden. Ge dig själv den tiden. Tänk så här, varför kämpa, ” försvara något”  och hålla på med något som du egentligen inte vill ha, vara eller verka i.
Ofta handlar det om att göra bra ifrån sig på jobbet, eftersom “våra jobb är vår bärande grund” i livet.  Det är där vi spendera mest tid av vår vakna tid. Vi vill vara duktiga på våra jobb. Visa att vi duger. Vilket i sin tur gör att “du värdesätter ett jobb” framför dig själv. och det du själv vill göra blir inklämt i en redan upptagen kalender  ( och där med kanske stryks)
Genom att förstå SLH, Stora livshandboken och dess innebörd kommer du sätta dig själv i främsta rummet, utan dåligt samvete. Utan att känna skuld eller skam.

“Jag har inte råd”

Jag vet att många kämpar med att skaffa jobb och anställningar och anser att det inte har råd. Det är tufft. Mitt råd är att sluta kämpa även om det låter helt vansinnigt. Sluta kämpa mot dig själv, sluta kämpa mot naturen.  Vad som händer är, precis som jag beskrev ovan med tiden, är att det du ger din tid, ditt engagemang och dina pengar till kommer du får mer av. MEN, lyssna noga nu. Sluta kämpa! Det enda som händer är att du får mer skit till dig. Det enda som händer är att du får mer att kämpa för. Du blir trött och orkeslös.  Ha tillit och tro på att det fungerar och det kan man behöva lära sig. “Kliv ur den kämpar rollen”
Precis som allt i livet är pengar en energi och den som kämpar, kämpar ofta lågfrekvent. Bli lätt, bli fri hitta den högre frekvensen som du ska vara i.

Dessutom är meningen heter ju boken – Bli rik på att vara den du är, ok. Tror du inte jag går igenom pengar grundligt? Men regel nummer 1: Sluta kämpa, slappna av, ha kul

Du måste ändra din syn och din tanke om pengar. Du måste höja din frekvens, genom att t ex sluta kämpa lågfrekvens.  Lär dig om frekvenser istället för att kämpa.
Lär dig vibbrera en ton som gör att saker, pengar kommer till dig istället.

Tänk så här det som du vill ha kommer till dig  – du ska inte rota i halvaprisetlådan på ICA

Lite kort, du är en energibubbla och när du kämpar, stressar över t ex saker stannar du upp energiflöden att komma till dig, vilket leder till:

Hur ska jag få pengar?

Om jag inte ska jobba hur ska jag få pengar? Svaret på denna fråga kan jag inte svara på och det vet ingen. Men på det sättet som frågan ställs vet jag att du tvivlar och tvekar på din egen förmåga. Dessutom är HUR ologiskt och kan inte förklaras och det är det du behöver veta för att kunna slappna av för att kunna ta emot det som kommer till dig.
Det är det här och mycket annat som jag lär ut i SLH, exakt “hur” du ska tänka, agerar och vara för att du ska kunna slappna av.  Du måste ju alltid göra någonting, nej, det handlar inte bara om att dega i hängmattan.  Förstå att SLH är ett enormt stor arbete och när du börjar ta till dig informationen och GÖR övningarna så kommer saker att hända. Livet blir magiskt.

Din åsikt om vila?

“Ett universellt plåster idag”  Det skrivs om hur viktigt det är med vila överallt i media. Som om det vore ett plåster som tog bort allt det onda.  Används ganska lättvindigt och det är ett modeord, tycker jag.

Ok, kom i håg att jag inte är någon arbetspolis som kommer och ska säga till att du är något dåligt för att du vilar. Det är inte meningen att du ska studsa upp ur sängen som en militär för ut och börja flåhacka din åker klockan 04.  Jag vill komma till en känsla av att din tid är viktigt och att du med din egen meningsfullhet VILL göra saker, inte vila bort hela livet. Du måste själv förstå. Du måste själv vilja göra saker.  När du börjar se saker på det sättet som jag ser livet får tiden ett annat värde och du har “inte råd” att vila, låta sig förslavas av sitt wifi hela tiden.  TIdsfördriv som du satte stor vikt vid förut kommer att försvinna av sig själv.  Ju mer du lär dig om personlig utveckling desto mer kommer du värdesätta din tid.

Jag brukar vilja göra skillnad på trött, lat eller mållös.
Jag tror på att göra. Om du inte vill ha det som du har det som du har det, måste du göra. Inte bara vila.
I SLH får du lära dig skillnaden mellan trött ( där man faktiskt bör återhämta sig) eller lat (människan är av naturen lat och därmed hittar på ursäkt efter ursäkt för att slippa) eller mållös ( den som inte vet vad hon ska göra, “kan lika gärna gå och lägga sig för att vara minst i vägen”)
När man vill göra saker och bryr sig och förstår att Jag är viktigast i mitt liv kanske bara “vila” inte blir lika viktigt.

I Egots väg används ordet vila ofta men i SJälens väg blir det inte lika viktigt längre. Det försvinner lite av sig själv. I själens väg gör vi aktiviteter som är gynnsamma för dig och som ger dig energi och du förstår meningen med livet är att utföra aktiviteter som ger dig energi att vilja fortsätta.

Rörelse är nyckeln till all tillfrisknad.

Tänk om det innebär måste göra något som jag inte vill? Jag vill ha snabba bilar, lyxiga handväskor och äta skaldjursplatå varje dag. Leva i lyx! Inte i biodlare i en småstad.
All konsumtionslyx är något som våra egon älskar. Och visst är det härligt att spendera pengar. Absolut. Men tänk om det är det du egentligen inte vill, om man “skalar av allt” och kommer till din innersta längtan så kanske det är biodlare du ska bli för att bli lycklig och leva till 100%. Ett kapitel handlar om att Bli ren och verkligen förstå vad som är egot och vad man egentligen vill.

Jag talar om att vi ska sträva efter att ha mer, att ha det bättre, att utvecklas att konsumera och att vilja. När du kommer till Egots väg och Själens väg i SLH går vi igenom detta ordentligt. vi ska absolut konsumera men på rätt sätt.  När du tagit bort allt du lagt på för att skydda sig själv, kan du själv lägga på saker, ägodelar, bilar, hus om det är det du vill. När du lärt dig vad du egentligen vill och vad som bara är för att slippa visa upp vilken rädd liten skit som finns där bakom.  Vi människor konsumerar så mycket skräp i tron på att bli lycklig. Fel.

Nyckeln till att hela mitt tänk är detta: Du måste lära dig att bli nöjd för att få mer.

Finns det några bieffekter av boken? Kursen? 
En vanlig effekt är att du bli piggare, känner livslust, tar vara på livet, inte stressar runt. Lika vanliga bieffekter är att du kan gå ner i vikt, du får bättre ork. När man får redan på den underliggande känslan bakom problem lossnar mycket av ens ovanor.
Det är saker som bara händer och som är trevliga bieffekter av att gå kursen.
Du kommer också förstå vad som är viktig för dig och ägna tid åt det. Göra mer av sådant som gör dig lycklig.

Jag vill att du ska förstå livet som helhet och att du tar vara på det innan det är försent.

Du kan vara död nästa vecka, har du då ens försökt göra det du vill i livet! Här får får du både modet och kunskapen, tilliten , trygghet och allt annat som krävs för att göra något annat.

Bli testperson ! 

 

Share This: